Svenska Migränsällskapet

Svenska Migränsällskapet har till syfte att främja forskning och öka kännedom om migrän och andra huvudvärksformer.

Sällskapet ingår i European Headache Federation och International Headache Society.

Webbplatsen vänder sig främst till professionellt verksamma inom huvudvärksområdet. Patienter och övriga personer med intresse för området hänvisar vi till Svenska Migränförbundets hemsida.

Information om organisationen och medlemskap

 


 

Aktuellt!

Kallelse till Svenska Migränsällskapets planerings- och årsmöte 2016. Läs mer och ladda ner program >>