Svenska Migränsällskapet

Svenska Migränsällskapet har till syfte att främja forskning och öka kännedom om migrän och andra huvudvärksformer.

Sällskapet ingår i European Headache Federation och International Headache Society.

Webbplatsen vänder sig främst till professionellt verksamma inom huvudvärksområdet. Patienter och övriga personer med intresse för området hänvisar vi till Svenska Migränförbundets hemsida.

Information om organisationen och medlemskap

 


 

Aktuellt!

Kallelse till Svenska Migränsällskapets Planerings- och Årsmöte 2017 >>

Nya riktlinjer publicerade på hemsidan >>

Namnbyte på Svenska Migränsällskapet >>

Uppdatering av medlemslistan >>

Vinnare i EMTHIC trainee tournament 2016 >>