Diagnostik / Behandling

! Sidorna är ännu inte kompletta utan kommer efterhand att fyllas på med information.

Behandlingsrekommendationer 2016-03-01

Alla rekommendationer är framtagna av arbetsgrupper utsedda av Svenska Migränsällskapets styrelse med en deltagare som sammankallade tillika utsedd ansvarig för dokumentet. Rekommendationerna är förankrade i samband med föreningens årsmötesförhandlingar. Varje dokument har ett bäst före datum på 5 år. Synpunkter och förslag till ändringar mailas till ansvarig för dokumentet.